Şirketler geleceği kazanmak ve yarını garantiye alma adına çalışmaktadırlar. Bunun içinde bugün içinde bulunulan mevcut durumdan ayrı bir sistem kurmak mecburiyetindeler. Artık şirket odaklı değer yaratma çabaları değişmekte, ortak değer yaratma ön planda. Bunda da deneyimi olan firmaların öne çıkması kaçınılmaz. Sadece ürün ve süreç kalitesi bu başarıyı getirmeyecektir. Kendi ticaret sistemlerini müşteriyle birlikte kuranlar ön plana çıkma avantajını yakalayacaklardır. Artık tüketiciler deneyim ve sistemin zevkine varma çabasındalar.Herşey fiyat ve sahip olma üzerine kurulu değil. TBC olarak ticarette sistemi başarmak ve yürütmek kendi olanakları ile planlandı ve bir aksiyon planı olarak uygulamaya konuldu. Geleceğin ticaretinde bu uygulamalar başarılı olacaktır.Siz ise bu sistemde yaratılan değerlerden payınızı alacaksınız.
 

 
© 2004 TBC - Tüm hakları saklıdır