Ticaret

  Danışmanlık
            Mali Danışmanlık
               Yurtiçi
               Yurtdışı

  Sigortacılık


İngiltere - Hollanda - Almanya - İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen ülke mevzuatlarına uygun şirketlerin muhasebe sistemlerinin kurulması, işletilmesi, işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, vergi planlamalarının yönetimi ve şirketlerin yurt dışı muhasebe yönetim ve takip hizmetlerinin sunulması hizmetlerini kapsamaktadır.

© 2004 TBC - Tüm hakları saklıdır